Prikaz kompleksnih brojeva

Pogledajte videozapis koji slijedi. Naučit ćete kako predočiti kompleksne brojeve u polarnom koordinatnom sustavu unutar Grafičkog kalkulatora. Naučit ćete...
  • ubaciti tekst na kartici Algebra.
  • prelaziti između kartica Algebra i Alati.
  • odrediti kompleksni broj koristeći alat Toolbar Image Kompleksni broj.
  • podesiti polarne koordinate kompleksnog broja.
  • promijeniti Mrežu Grafičkog prikaza u Polarnu.
  • podesiti stil točke na kartici postavke.

KompleksniBrojevi