TrigCircleActivity01

material.authors
daniel
היכרות עם המעגל הטריגונומטרי שלום לכל התלמידים. ברוכים הבאים לפעילות מספר 1 בנושא המעגל הטריגומוטרי. לפניכם מעגל יחידה. אתם חופשיים להזיז את הנקודה X לאוך הציר, וכאשר תעשו זאת, הנקודה P תנוע על המעגל ו"תלפף" עליו קשת (בצבע ירוק) הסינוס של X מוגדר כשיעור ה Y של הנקודה P. הקוסינוס של X מוגדר כשיעור ה X לך הנקודה P. המשימה שלכם: א. לגלות באילו תחומים הסינוס הוא חיובי, ובאילו תחומים הוא שלילי. ב. לגלות באילו תחומים הקוסינוס הוא חיובי, ובאילו תחומים הוא שלילי.
הזיזו את הנקודה וגלו באילו תחומים הסינוס שלילי ובאילו הוא חיובי. מה לגבי הקוסינוס?