L’espiral de Robert Sacks.

L’espiral de Robert Sacks (descoberta en 1994) representa els nombres primers en una espiral d’Arquímedes. Els nombres naturals estan separats per π unitats sobre l’espiral i d’aquesta manera els quadrats perfectes {1, 4, 9, 16...} queden situats a l’eix X. Aquest applet permet variar la separació dels nombres naturals en l’espiral i observar la distribució dels nombres primers i dels quadrats perfectes. També pots provar alguns polinomis rics en nombres primers n²+n+11, n²+n+17, n²+n+41.