matematiques dia 2

treball de matemàtiques del professor Andreu Grau. dia 2-