Presječnica (transverzala) - kutovi određeni presječnicom

Autor:
ahorvatek
Tema:
Kutovi
Ako su a i b paralelni pravci, tada se pravac c koji ih siječe, naziva presječnica ili transverzala pravaca a i b. Ta tri pravca (a, b, c) određuju nekoliko kutova, među kojima ima i jednakih. U sljedećem apletu prouči odnose među tima kutovima.
Kreni koristeći gumbe uz donji rub apleta. Koristi kontrolne okviriće i klizače koji će se pojaviti. Možeš pomicati i točke kojima su određeni pravci.