Шинэ хэрэгсэл

Зохиогч:
Ch.Tsogbuyan
Хэрэгслийн мөрний parabol дээр дарж, a-гийн утгыг оруулж өгнө үү.