Förhållanden i en rätvinklig triangel.

Författare/skapare:
Torbjörn Jansson
Ändra storleken på den rätvinkliga triangeln med hjälp av knapparna.
Ändra på storleken av triangeln med hjälp av knapparna och se vad som händer. Vad händer med förhållandet mellan kateterna? Vad händer med förhållandet mellan kateter och hypotenusa? Förklara varför.