Relatieve en absolute kopie van celinhoud

Relatieve kopie

Met een relatieve kopie kan je eenvoudig rijen van getallen creëren of formules toepassen op een reeks van getallen. Opmerking: Wanneer je formules relatief kopieert naar andere cellen, worden alle verwijzingen aangepast aan de plaats van de cel.  Opgave 1 Creëer een rij van getallen in kolom A.
1.

A1

Typ 1 in cel A1 en 2 in cel A2.
2. Selecteer beide cellen A1 en A2 en sleep het kleine vierkantje in de rechteronderhoek van de geselecteerde cellen naar beneden tot cel A10.
Opmerking: Je gebruikte net een relatieve kopie om de getallen van 1 tot 10 te creëren  in de cellen A1 tot A10
3.

A2

Verander het getal in cel A2 in 3. Opmerking: De rij met getallen wordt meteen aangepast aan je wijziging.
Opgave 2 Relatieve kopie van een formule met celverwijzingen.
1.

B1

Typ de formule =A1/2 in cel B1
2. Kopieer de formule van cel B1 naar beneden tot cel B10. Tip: Selecteer enkel cel B1 en versleep de rechteronderhoek om de formule naar de andere cellen te kopiëren. 
3. Dubbelklik op een willekeurige cel in kolom B om te zien welke formule de getalwaarde in de cel berekende.
4.

A2

Verander het getal in cel A2 in 5. Opmerking: Alle getallen in de kolommen A en B zullen je wijziging volgen.

Probeer het zelf...

Absolute Kopie

Wil je verwijzen naar een specifieke cel, dan kan je het symbool $ toevoegen aan de celnaam. (b.v. $C$1). Task 3
1.

C1

Typ het getal 4 in cel C1 en bevestig je invoer.
2.

B1

Verander de formule in cel B1 in=A1*$C$1.
3.Toolbar Image Kopieer de nieuwe formule in cel B1 naar benden tot cel B10. Opmerking: Je vermenigvuldigde zonet elke waarde in kolom A met 4.
4.

C1

Verander het getal in cel C1 in 10.