חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

Author:
svet631
בעיית קיצון הגרפים של הפונקציות f(x) ו-g(x) נחתכים בנקודות M ו-O, a>0 א.הבע באמצעות a את שיעור ה-x של הנקודה, ואת השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה g(x), על ידי האנך ועל ידי הציר ה-.x ב.חשב את הערך של a, שעבורו השטח שהבעת בסעיף א' הוא מקסימלי.
משימה: 1.הביעו באמצעות a את השיעורים של נקודה M. 2.הביעו באמצעות a את השטח המוגבל על ידי גרף של g(x), ציר ה-x, והאנך לציר ה-x העובר דרך M. 3.גררו על סרגל הגרירה את פרמטר a ועקבו אחר השתנות השטח המוצגת על ידי גרף הפונקציה . 4.בדקו מתי הפונקציה מקבלת ערך מקסימאלי.