Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

limiet bij meervoudig voorschrift

  • Selecteer een functie in het dropdown menu,
  • versleep het paarse punt op de x -as,
  • versleep traag het groene punt naar het goene punt en volg de functiewaarden.
Sommige functies met meervoudig voorschrift kan je niet tekenen zonder je pen op te heffen.
  • De functiewaarde die je benadert door x onbeperkt te laten naderen tot a met waarden x < a noem je de linkerlimiet.
  • De functiewaarde die je benadert door x onbeperkt te laten naderen tot a met waarden x > a noem je de rechterlimiet.
  • Zijn linker- en rechterlimiet gelijk aan elkaar, dan spreken we van 'de limiet'.
Zoek in de voorbeelden op voor welke x-waarden dé limiet niet bepald is en er sprake is van een verschillende linker- en rechterlimiet.