Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

שורשים מרוכבים של הפרבולה

מתוך הפיצוח "מדמיינים את המספרים המדומים" נמצא שורשים מדומים של משוואה ריבועית. חשבתם פעם האם ניתן לראות את השורשים המרוכבים של משוואה ריבועית בעזרת גרף הפרבולה? השורשים הממשיים של פונקציה ריבועית הם נקודות האפס של הפרבולה, אך היכן מסתתרים השורשים המרוכבים. נתבונן בפונקציות ריבועיות בהצגה הקודקודית (הצורה המוזזת), בעזרת יישומון זה, ונגלה שיטה פשוטה לאתר את השורשים של הפרבולה במישור המרוכב.