Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

EVRB_tabel

De GeoGebra app is erg handig om interactief functies, grafieken en functiewaardentabellen te verkennen. Bepaal je een parameter als waarde, dan verschijnt hij meteen in het algebravenster in een schuifknop. Achter elk gedefinieerd object zie je een icoon met drie stippen. Hiermee kan je de eigenschappen van dit object wijzigen. Bij een functie vind je de mogelijkheid om de functiewaardentabel te creëren. Vink je deze mogelijkheid aan en vul je de begin- en eindwaarde en stapgrootte van de tabel in, dan toon je de tabel door in de menubalk op het icoon tabel te klikken.