שימוש בסרגל גרירה

הסרגל גרירה מאפשר לנו ליצור משתנים

הסרגל גרירה מאפשר לנו ליצור משתנים
Click on any free place in the  Graphics View to create a slider for a number or an angle. The appearing dialog window allows you to specify the NameInterval [minmax], and Increment of the number or angle, as well as the Alignment and Width of the slider (in pixels), and its Speed and Animation modality. Note: In the Slider dialog window you can enter a degree symbol ° or pi (π) for the interval and increment by using the following keyboard shortcuts:
  • Alt-O for the degree symbol °
  • Alt-P for the pi symbol π

התנסו בעצמכם