Комплекс тооны геометр дүрслэл

Зохиогч:
Мөнхчимэг
Удирдсан багш: А. Амарзаяа Бэлтгэсэн: Ч. Мөнхчимэг Ё. Пүрэвбаяр О. Мөнхтүмэн
Комплекс тооны геометр дүрслэл