Integroimissäännöt

Monien funktioiden integraalifunktiot voidaan melko helposti päätellä derivoimissääntöjen perusteella. Esimerkiksi derivointi voidaan suorittaa summan termeille yksitellen, joten integrointikin voidaan suorittaa summalle yksitellen.   [br][br]Alla on integroinnin perussäännöt. Sääntöön 4 on liitetty muutama esimerkki yhdistetyn funktion integroimissäännön käytöstä. [br][br][color=#0000ff][size=150] 1. [/size][math] \LARGE \textcolor{blue}{\int f\left(x\right)dx=F\left(x\right)+C}[/math][/color][br][color=#0000ff][size=150] 2. [/size][math]\LARGE \textcolor{blue}{\int kf\left(x\right)dx=k\int f\left(x\right)dx,\;\;k \in R}[/math][/color][br][color=#0000ff][size=150] 3. [/size][math]\LARGE \textcolor{blue}{\int f\left(x\right)+g(x)dx=\int f\left(x\right)dx+\int g\left(x\right)dx}[/math][/color][br][color=#0000ff][size=150] 4. [/size][math]\LARGE\textcolor{blue}{ \int f\left(g(x)\right)\cdot g'(x)dx=F\left(g(x)\right)+C}[/math][/color][br][br]   a) [math]\Large \int[f(x)]^n\cdot f'(x)dx=\frac{1}{n+1}f(x)^{n+1}+C[/math][br][br]   b) [math]\Large \int \frac{f'(x)}{f(x)}dx=ln\mid f(x)\mid+C,\;\;f(x)\neq 0 [/math][br][br]   c) [math]\Large \int e^{f(x)}\cdot f'(x)dx=e^{f(x)}+C [/math][br][br]   d) [size=150]..etc..[/size][br][br] Varsinainen integrointi tapahtuu integroimiskaavojen avulla. Näillä kaavoilla muodostetaan funktioiden integraalit edellisiä sääntöjä noudattaen.  [u]Huomaathan, että ei ole olemassa mitään yleistä sääntöä, jolla funktioiden tulo voitaisiin integroida aina[/u].        
Esimerkki 1.
[br][br]  [math]\Large \int 3x^2-5x+7dx=\int 3x^2dx+\int -5xdx+\int 7dx\\[br]\Large =3\int x^2 dx-5\int xdx+7\int dx=3\cdot\frac{1}{2+1}x^{2+1}-5\cdot \frac{1}{1+1}x^2+7x+C\\[br]\Large =x^3-\frac{5}{2}x^2+7x+C[/math]
Esimerkki 2.
[br][br] [math]\Large \int \frac{x^\frac{5}{4}-3}{x} dx=\int \frac{x^\frac{5}{4}}{x}-\frac{3}{x}dx[br]=\int x^\frac{1}{4}-3\cdot\frac{1}{x}dx\\[br][br]\vspace{15mm}\Large =\frac{1}{\frac{1}{4}+1}x^{\frac{1}{4}+1}-3ln\mid x\mid+C\\[br]\vspace{15mm}\Large =\frac{4}{5}x^\frac{5}{4}-3ln\mid x\mid+C[br][br][/math]

Information: Integroimissäännöt