Poble Lineal 3

Sense fer cap càlcul, col·loca els bombers en el punt que la distància total als bombers sigui mínima, és a dir, la suma de totes les distàncies de les cases al parc de bombers. De la mateixa manera, col·loca els bombers en el punt que la distància més gran a una casa sigui el més petit possible. Ara, fent els càlculs que vulguis, mou el parc de bombers a la millor posició (o posicions). Prepara't per defensar la teva resposta davant dels companys.
A la línia de punts de sota, dibuixa almenys sis cases de manera que la distància total al parc de bombers sigui mínima posant-lo a la posició del 4. Llavors, explica el teu procés. Un cop ho hagis fet, a la mateixa línia de sota, col·loca almenys 6 cases, de manera que la distància total al parc de bombers es minimitza a totes les posicions entre 2 i 5. Llavors, explica el teu procés.