Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Souřadice bodu, metrika

Image
Pro sestrojení obrazů v souměrnosti použijte přímé nástroje GeoGebry Toolbar Image, Toolbar Image. Vzdálenost změřte sestrojením úsečky Toolbar Image. V algebraickém okně je úsečka reprezentována svou velikostí v eukleidovské metrice. Úhel změříte přímým nástrojem Toolbar Image.

Řešení

Řešení