potegi01

Potęga jako iloczyn n jednakowych czynników. Potęga o wykładniku 1 oraz 0. Potęgowanie ułamków.