Translatie functie opstellen 3

Pas de waarden van p en q aan zodat de groene grafiek over de paarse heen valt.Schrijf de functie op in je schrift.