Granát

Kosočtverečný dvanástictěn (rombický dodekaedr, honeycomb) vytváří teselaci prostoru. Kosočtverečný dvanáctistěn je duální ke kuboktaedru (krychloktaedru), Archimedovskému tělesu. Můžeme jej sestrojit, tak, že propojíme středy všech jeho stěn. Krystalizuje v něm granát, viz Tvary krystalů.

Postup konstrukce

Nejprve sestrojíme krychli o hraně 4 Toolbar Image. Nad každou stěnou vytvoříme pravidelný čtyřboký jehlan s výškou 2 Toolbar Image.