Sistemes d'equacions

Sistema de dues equacions lineals amb dues incògnites. Interpretació gràfica. ax + by = c a'x + b'y = c' A(x,y)
1.-Observa el representat a la figura. Identifica l'equació de les dues rectes representades (r i s). Mou els punts lliscants i observa què passa amb les rectes. Prova amb diferents valors i observa el punt d'intersecció entre elles. -Fes una captura de pantalla de la gràfica i enganxa-la al teu informe. 2.-Tria un valor determinat per als coeficients (a, b, c, a ', b' i c ') de tal manera que les rectes es tallen en un punt. Mantingues fixos aquests valors i escriu el sistema d'equacions corresponent. Dóna la solució amb les coordenades del punt A que mostra GeoGebra. Aquests valors corresponen als mateixos que havíem donat per algun dels mètodes estudiats (reducció, igualació o sustitució). Escriu al teu informe: -Fes una captura de pantalla de la gràfica i enganxa-la. -Quina és la solució del sistema? x,y 3.-Ara tria altres valors per als coeficients a, b i c de la recta r. Mou les barres de desplaçament de a ', b' i c 'de tal manera que les rectes quedin paral·leles (pots ajudar-te amb la quadrícula per realitzar-ho). Escriu al teu informe: -Hi ha punt d'intersecció? -Quins són els valors a i a '; b i b '; c i c '? -Hi ha alguna relació entre a i a '; b i b '; c i c '? -Fes una captura de pantalla de la gràfica i enganxa-la. -Quina és la solució del sistema? x,y 4.-Finalment mou els controls fins a fer coincidir les dues rectes de tal manera que els seus coeficients no siguin exactament iguals. Hi ha alguna relació entre a i a '; b i b '; c i c'? Escriu al teu informe: -Hi ha punt d'intersecció? -Quins són els valors a i a '; b i b '; c i c '? -Hi ha alguna relació entre a i a '; b i b '; c i c '? -Fes una captura de pantalla de la gràfica i enganxa-la. -Quina és la solució del sistema? x,y