Tranzitivnost podudarnosti

Author:
Radmila P
Странице једнакостраничног троугла продужене су за исту дужину . Докажи да је троугао једнакостраничан. упоредни са унутрашњим углом (продужена за дужину ) (продужена за дужину ) (упоредни углови са унутрашњим) (странице продужене за ) (продужене за ) (транзитивност релације подударно) па одавде вриједи је једнакостраничан