Udledning af Snells Lov

Forfatter
Hanne Krogh
I appletten kan ses en udledning af Snell´s Lov, som beskriver hvorledes lyset afbøjes ved overgangen fra ét materiale til et andet. I det øverste materiale bevæger lyset med farten v1 og i nederste materiale med farten v2. Man kan variere indfaldsvinklen og brydningsindekset. Det relative brydningsindeks er givet ved v1/v2.