EXERCICIS

Què no pot ser mai la projecció d'una circumferència, amb independència del sistema deprojecció emprat?

Marca todas las que correspondan
 • A
 • B
 • C
 • D
Revisa tu respuesta (3)

Donades tres rectes qualssevol en un pla. Quin és el nombre de circumferències que poden dibuixar-se tangents a totes tres?

Marca todas las que correspondan
 • A
 • B
 • C
 • D
Revisa tu respuesta (3)

Quines projeccions en planta i alçat s'han de conèixer com a mínim perquè una recta de perfil en el sistema de projecció dièdric quedi definida?

Marca todas las que correspondan
 • A
 • B
 • C
 • D
Revisa tu respuesta (3)