Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Ensvinklede trekanter - rød

Her illustreres hvordan variation af skalafaktoren påvirker forholdet mellem ensvinklede trekanters areal og omkreds
1. Varierer k og overvej hvad der sker med størrelsen af siderne i trekant A’B’C’ i forhold til siderne i trekant ABC. 2. Kig på omkredsen af de to trekanter. Hvor meget større bliver omkredsen af trekant A’B’C’ i forhold til arealet af trekant ABC, når k=2? Og når k=3? Kan du opskrive en sammenhæng mellem de to trekanters omkreds? 3. Kig på arealet af de to trekanter. Hvor meget større bliver arealet af trekant A’B’C’ i forhold til arealet af trekant ABC, når k=2? Og når k=3? Kan du opskrive en sammenhæng mellem de to trekanters areal?