Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Két pont atávolságának ...

távolságának aránya.
A korábbiak felhasználásával megállapíthatjuk, hogy a vizsgált arány AB szakasz irányszögétől való függését az alábbi függvény írja le.
Az f értékkészlete .