Differentialregning intro

Forfatter
Jon Saabye
Forstil dig at du har et hegn til rådighed på 18 meter, som du skal bygge et rektanglet hegn med. Arealet beregnes ved formlen Areal=Bredde*Højde. Til højre ses rektanglet og til venstre er arealet afbildet som funktion af bredden.
Opgave 1) Prøv at variere bredden, ved at trække i skyderen nederst i venstre vindue. Tjek at omkredsen er 18 meter på hegnet, uafhængig af hvad skyderen er. Opgave 2) Beregn arealet ved minimum 4 forskellige bredder og tjek at det passer med grafen. Opgave 3) Træk i skyderen øverst til højre, så du kan se tangenten. Opgave 4) Sig noget fornuftigt om tangentens hældning og det maksimale areal.