Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Differentialregning intro

Forstil dig at du har et hegn til rådighed på 18 meter, som du skal bygge et rektanglet hegn med. Arealet beregnes ved formlen Areal=Bredde*Højde. Til højre ses rektanglet og til venstre er arealet afbildet som funktion af bredden.