Скупови-Увод

Скуп је колекција (мноштво) елемената који имају неку заједничку особину или својство. Скуп представљамо затвореном линијом. Шта су елементи овог скупа? Која је њихова заједничка особина? Скпове означавамо великим штампаним словима латинице. Означавамо овај скуп великим словом А и B.
Image