Mjerke zlatnog reza

  • U aplet je umetnuto više slika. U lijevom stupcu vidite popis slika. Klikom na kružić pored imena slike uključujete ili isključujete njen prikaz.
  • Alatna traka raspolaže s više posebnih alata kojima možete na premjeravati sliku i tražiti postojanje zlatnog omjera u njoj.
  • Geogebrin izbornik dozvoljava umetanje neke nove slike, a i izvoz slike s nacrtanim elementima.