Andengrads funktion

Træk i skyderne og se hvordan a, b, og c påvirker parablen

Information: Andengrads funktion