Cirkelns omkrets

Författare/skapare:
Anders Björling
Område(n):
Omkrets
Undersök cirklar Undersök hur cirkelns diameter hänger ihop med omkretsen
Klicka på glidaren för cirkelns diameter och ändra den steg för steg. Vad händer med cirkelns omkrets när du förändrar diametern? Kan du hitta ett ungefärligt samband mellan diametern och omkretsen? (Vad ska du göra med diametern för att få omkretsen?) Beskriv i ditt räknehäfte vad du kommit fram till.