mercatorprojectie

Onderwerp:
Meetkunde, Bol
Net zoals de  equidistante cilinderprojectie is ook de mercatorprojectie een oneigenlijke cilinderprojectie. De breedtegraden zijn verticaal steeds sterker uitgerekt om een hoekgetrouwe kaart te bekomen. Op onderstaand applet zie je dat ook hier de kaart geen eenduidig bepaald projectiecentrum heeft. Onderaan zie je een wereldkaart volgens deze projectie. In het boek mercator leer je meer over de mercatorprojectie.
Just as the equidistant cylindrical projection the mercator projection is an improper cylindrical projection. The latitudes are vertically dilated to get an angle-true map. In the applet you can see that there isn’t one single defined projection centre. At the bottom you can see a world map according to this projection. In the book mercator you can learn more about the mercator projection.
Onze moderne ogen vallen meteen op de gigantische vervorming van de poolgebieden. Zo is b.v. Groenland in realiteit kleiner dan Argentinië. We vinden al vlug de mercatorprojectie onrealistisch en vergeten daarbij dat het Mercator enkel te doen was om een hoekgetrouwe kaart te ontwerpen, wat hij met brio deed. Our modern eyes immedeately focus on the gigantic dirstortion of the polar regions. E.g. in reality Greenland is smaller than Argentina. We tend to find the mercatorpojection onrealistic forgetting that the aim of Mercator was just to create a true angle World map, in which he succeeded brilliantly.

mercatorprojectie

mercatorprojectie

andere niet-meetkundige kaartprojecties

De mercatorprojectie is niet de enige niet-meetkundige kaartprojectie die ooit werd ontworpen. Zo ontwierp de Duits-Amerikaanse carthograaf Alphons J. Van der Grinten in 1898 een projectie die de vervormingen van de mercatorprojectie mildert. Hij beeldt het volledige aardoppervlak af op een cirkel zodat de parallelcirkels wat uitwaaieren naar de randen van de kaart en de meridianen samenkomen in de polen. De poolgebieden blijven sterk vervormd maar b.v. de verhouding Argentinië-Groenland is veel realistischer. The mercator projection is not the only not-geometrical map projection ever conceived. In 1898 the German-American cartographer Alphons J. Van der Grinten created a projection that reduced the distortions of the mercator projection. The globe is pictured on a disc in such a way that circles of lattitude fan out at the edges of the map and meridians coincide at the poles. The polar regions still are very distorted but the proportions of Greenland and Argentina look much better.

Van der Grinten projectie

Van der Grinten projectie