QuadrilàterAleatori

Donats 4 punts A, B, C, D la eina busca quatre vèrtexs propers a ells però de manera aleatoria i aconseguint que els quatre angles siguin enters (en graus sexagesimals). La sintaxi és QuadrilàterAleatori(A,B,C,D,a,b,c,d,e,f) on A, B, C i D són els punts inicials, a és el "radi" dins del qual es buscarà el nou vèrtex i b, c, d, e, f són nombres aleatoris entre 0 i 1, és a dir AleatoriUniforme(0,1). De fet, el nou vèrtex es busca en un quadrat centrat en cada vèrtex original i de costat 2a. Els dos primers nombres aleatoris indiquen la posició del nou vèrtex respecte de A, els dos segons indiquen la posició del segon vèrtex respecte de B i el darrer nombre aleatori s'utilitza, entre altres coses, per determinar el vèrtex C.
A continuació es mostra la construcció que vaig utilitzar per crear aquesta eina