Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Radijani <-> stupnjevi

Klikom na gumb Novi zadatak, pojavit će se kut u stupnjevima ili radijanima. Potrebno je preračunati iz stupnjeve u radijane, ili obrnuto, ovisno je li zadan kut u stupnjevima ili radijanama. Rezultat unesite u polje za unos . Ako ste dobro riješili, pojavit će se slika dignutog palca. Ako se slika ne pojavi, niste dobro riješili; pokušajte ponovno. Napomena 1: rješenje unesite bez mjernih jedinica. Napomena 2: rješenje u stupnjevima unosite u formi decimalnog broja, a ne stupnjevi-minute-sekunde.