Schermindeling waarschijnlijkheidsrekenen

De schermindeling Waarschijnlijkheidsrekenen toont het scherm  Waarschijnlijkheidsrekenen, waarin je statistische tests kunt uitvoeren en de grafiek kunt tonen van kansdichtheidsfuncties.

GeoGebra Web en Tablet App

Verdeling

Met de tab Verdeling kan je de grafiek tonen van een waaier van kansdichtheidsfuncties. Selecteer de verdeling waarin je wil werken uit een drop downlijst (b.v. Normaal, Binomiale verdeling) en GeoGebra toont je de grafiek. Daarna kan je in invoervelden de parameters van de verdeling aanpassen.

Opgave

1. Toolbar Image Bereken de Linker Normaalverdeling voorP(X1).
2 Toolbar Image Klik op het icoon om te schakelen tussen de grafiek van de kansdichtheidsfunctie en de cumumatieve dichtheidsfunctie.
3. Selecteer Student in de drop down lijst en bereken de Student Verdeling met dezelfde parameters als hierboven.
4. Toolbar Image Vergelijk de Student Verdeling en de Normaalverdeling door de grafieken van beide verdelingen te overlappen.

Statistiek

In de tab Statistiek kan je een waaier van tests uitvoeren. Selecteer in de drop down lijst de test waarmee je wil werken (b.b. Z Test gemiddelde) en voer in de invulvakken een waarde in voor Nulhypothese en Alternatieve Hypothese. Typ vervolgens de parameters voor je test in the invulvakken en GeoGebra toont je de resultaten van je statistische test.

Tip

In de GeoGebra Handleiding vind je meer informatie over het venster  Waarschijnlijkheidsrekenen.