Türevin Geometrik Yorumu

Konu:
Türev
-YÖNERGELER- 1) Parabol çiziniz. 2) Parabol üzerinde değişken bir a noktası tanımlayınız. 3) a noktasından geçen teğetin eğimini 4) a noktasındaki teğeti çiziniz. 5) Teğetin eğimini hesaplatınız. 6) a noktasını apsis, a noktasından geçen teğetin eğimini ordinat kabul eden bir A noktası oluşturunuz. 7) a noktasını değiştirdikçe oluşan A noktalarından iz bırakarak bir şekil oluşturun.
-DÜŞÜNDÜRÜCÜ SORULAR- 1) Sürgü ile elde edilen fonksiyon nasıl bir fonksiyondur ? 2) Bu fonksiyon ile teğetin eğimi arasında nasıl bir bağlantı vardır ? 3) f(x)=c şeklinde sabit bir fonksiyon için elde ettiğiniz B noktalarını hesaplayınız. 4) f(x)=3x şeklindeki bir fonksiyon için elde ettiğiniz B noktasını yorumlarınız, noktalar hangi fonksiyonu oluşturmuştur ? 5) f(x)=x^2 şeklindeki bir fonksiyon için elde ettiğiniz B noktasını yorumlarınız, noktalar hangi fonksiyonu oluşturmuştur ? 6) f(x)=x^3 şeklindeki bir fonksiyon için elde ettiğiniz B noktasını yorumlarınız, noktalar hangi fonksiyonu oluşturmuştur ?