X(27) Cevapoint of orthocenter and Clawson center

Onderwerp:
Coördinaten

cevapoint of orthocenter and Clawson center

P4 is the orthocenter of the triangle ABC and P19 is the Clawson center X(19) of the triangle. P is the cevapoint of these two points and is defined as follows: Let U = p : q : r and V = u : v : w be distinct points, neither lying on a sideline of ABC. The cevapoint of U and V is the point P: (pv + qu)(pw + ru) : (qw + rv)(qu + pv) : (ru + pw)(rv + qw). The barycentric coordinates of this point depend on the lenghts of the sides of the triangle as well as on the angles of the triangle.

ceva punt van het hoogtepunt en het punt van Clawson

P4 is het snijpunt van de hoogtelijnen van de driehoek ABC en P19 is het punt van Clawson X(19) van de driehoek. P is het ceva punt van beide punten en wordt gedefinieerd als volgt: U = p : q : r en V = u : v : w zijn twee verschillende punten die niet op een zijde van de driehoek ABC liggen. Het ceva punt van U en V is het punt P: (pv + qu)(pw + ru) : (qw + rv)(qu + pv) : (ru + pw)(rv + qw). De barycentrische coördinaten van dit punt worden zowel bepaald door de lengtes van de zijden van de driehoek als door de hoeken van de driehoek.