werkbladen

model

Dit is een model om de eigenschappen van een azimut projectie te onderzoeken. Je kunt uiteraard je eigen versie maken. This is a model to investigate the properties of an azimuthal projection. Of course you can create your own version of it.

onderzoek de eigenschappen van een azimut projectie

examine the properties of an azimuthal projection (English version)

goniometrische uitdrukkingen

Met welke goniometrische uitdrukking bereken je de ligging van een gegeven breedtegraad in de verschillende projectiemethdes? Test je goniometrische kennis in volgend werkblad. What's the goniometric expression that calculates the position of a given latitude in the different projection methods? Test your goniometric knowledge in following worksheet.

geef de goniometrische uitdrukking

give the goniometric expression (English version)