Hoeken - 2

Onderwerp:
Hoeken
Opmerking: de afkorting RMK staat voor RechterMuisKnop 1. Teken en markeer  als |Â| = 75°. (KNOP 8 => Hoek met gegeven grootte en KNOP 3 => Halfrechte door twee punten) 2. Verander de opmaak van Â. (RMK => Eigenschappen => Basis/Kleur/Stijl) 3. Teken Ô. (KNOP 3 => Halfrechte door twee punten en RMK => Naam wijzigen) 4. Meet en markeer Ô. (KNOP 8 => Hoek) 5. Teken nu Ê zodat |Ê| = |Ô|. (KNOP 8 => Hoek met gegeven grootte, KNOP 3 => Halfrechte door twee punten en RMK => Naam wijzigen) 6. Plaats de nodige merktekens. (RMK => Eigenschappen => Stijl => Markering) Nu jij Teken en markeer Ê, Û en Î als |Ê| = 120°, |Û|=180° en |Î| = 90°.