Багш мэргэжлээр суралцаж буй оюутнуудын МХТ-ийн чадамжийг дээшлүүлэх асуудалд

Зохиогч:
Navchaa
Сэдэв: "Багш мэргэжлээр суралцаж буй оюутнуудын МХТ-ийн чадамжийг дээшлүүлэх асуудалд" Илтгэгч: докторант Л.Мөнхтуяа, МУБИС, КМТС, Информатикийн дидактикийн тэнхимийн эрхлэгч Хэзээ: 2012 оны 11 сарын 23-нд Хугацаа: 17.00-18.00 цаг Хаана: МУИС, МКС, 217 тоот Агуулга:1. МХТ-ийг боловсролд нэвтрүүлэх бодлого, хэрэгжилт 2. Их дээд сургуулийн “Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем” хичээлийн хөтөлбөрийн агуулгын харьцуулсан судалгаа 3. Багшийн МХТ-ийн цогц чадамж төлөвшүүлэх асуудал 4. Багшийн МХТ-ийн цогц чадамж төлөвшүүлэх арга зүй 5. Дүгнэлт, санал