Andregradsfunksjon, nullpunkt og ekstremalpunkt

f(x) = ax^2+bx+c og ax^2+bx+c = 0

1) Finn ut hva som skal til for at grafen går fra å ha et bunnpunkt til å få et toppunkt og finn ut hva som skjer med grafen når du endrer a, b og c. 2) Finn heltallige løsninger for a, b og c slik at f får nullpunkter for x=0 og x=2 og bunnpunkt i (1, -2). 3) Når du har funnet denne funksjonen (bruk denne funksjonen) skal du variere c slik at du finner hva c må være for å få to løsninger, en løsning og ingen løsninger når funksjonen er lik 0.