Γωνίες ορθ. τριγώνου με σταθερή περίμετρο και την μικρότερη υποτείνουσα.(anal-10)

Information: Γωνίες ορθ. τριγώνου με σταθερή περίμετρο και την μικρότερη υποτείνουσα.(anal-10)