C5. La ferramenta “Semicircumferència”

Dibuixeu un triangle inscrit en una semicircumferència Tots els triangles inscrits en una semicircumferència són rectangles si la hipotenusa coincideix amb el diàmetre. 1r. Activeu la ferramenta "Semicircumferència" Toolbar Image. 2n. Cliqueu dos punts diferents de la zona gràfica i obtindreu una semicircumferèncisa entre els punts "A" i "B". 3r. Activeu la ferramenta "Mou" Toolbar Image i anomeneu "s" a la semicircumferència. 4t. Activeu la ferramenta "Punt" Toolbar Image i cliqueu damunt de la semicircumferència "s". 5é. Activeu la ferramenta "Polígon" Toolbar Image i cliqueu els tres punts "A", "B", "C" i després altra vegada "A" per a construir un triangle inscrit. 6é. Activeu la ferramenta "Mou" Toolbar Image i anomeneu "TR" al triangle. 7é. Activeu la ferramenta "Angle" Toolbar Image i cliqueu els punts "A", "C" i "B". Si l’angle és diferent de 90 graus rectifiqueu esborrant primer l’angle. 8é. Activeu la ferramenta "Mou" Toolbar Image i animeu el punt "C". Les dues fletxes semicirculars situades en la part superior dreta de la finestra gràfica permeten reinicialitzar l’activitat. Si l’activitat està correcta tindreu 10 punts de forma automàtica.