Napoleonovy trojúhelníky

Autor:
em-mafy
Je dán libovolný trojúhelník ABC. Každou jeho stranu rozdělíme na tři shodné části a nad prostřední z nich sestrojíme rovnostranné trojúhelníky. Dostaneme dvě trojice bodů, v naší ukázce jsou označeny N, P a R, resp. O, Q a S. Obě dvě trojice vždy vytvoří vrcholy rovnoramenného „Napoleonova“ trojúhelníku.