Herhaling functies

Onderwerp:
Functies

Definitie functie

Een verband tussen 2 veranderlijke grootheden waarbij bij elke waarde van de onafhankelijke veranderlije HOOGSTENS 1 waarde van de afhankelijke waarde behoort noemen we een functie.
Image

Functie of geen functie?

Welke van bovenstaande figuren zijn functies?

Vink alles aan wat van toepassing is
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Controleer mijn antwoord (3)

De lineaire functie of eerste graadsfunctie

Als f(x)=mx+q met m en q getallen met m verschillend van nul dan noemen we f(x) een eerste graad functie of lineaire functie.

Domein en bereik

De verzameling van alle waarden waarvoor een functiewaarde bestaat noemen we het domein. De verzameling van alle functiewaarden van een functie noemen we het bereik van de functie.

Domein en bereik

Wat is het domein en bereik van de functie ?

Nulpunten en tekenschema van een functie

Waar is de functie nul? Waar positief en waar negatief?

Nulpunten en teken van een functie

Waar is de blauwe grafiek nul?

Waar is de blauwe grafiek positief?

Waar is de blauwe grafiek negatief?

Opdracht

Maak op p. 17 de oefeningen 1,3(1),6(1),8(1),9,10,12