Ma2C - Vinkelräta linjers villkor

Författare/skapare:
Anders Grönqvist
Visar villkoret för två vinkelräta linjer. Rotera punkt A och undersök hur de vinkelräta linjernas lutningskonstanter ändras, detta sker med ren algebra. Skärningspunkten är flyttbar.
Två linjer som ligger på x respektive y axeln. Där två punkter på linjerna är roterbara, men fortfarande vinkelräta mot varandra.