Квадрат на плъзгаща симетрия

Този аплет демонстрира, че двукратното прилагане на една плъзгаща симетрия е еквивалентно на една транслация, с вектор два пъти по-голям от този на плъзгащата симетрия. Точките, изобразени с отворени кръгчета, са свободни и могат да се местят.