De Gulden Snede : groepsopdracht

Zoek info op over de "Gulden Snede".[br]Wat is het? [br]Bespreek het gulden getal x. [math]x=\frac{a}{b}=\frac{a+b}{b}[/math][br]Wat is het verband met de tweedegraadsvergelijkingen? Leg dit kort uit.[br]Waar wordt het gebruikt in het dagelijks leven, de natuur, kunst, wetenschappen, ...?[br]Geef je medeleerling een opdracht en bepaal de gulden snede van iets dat je zelf kiest.[br][br][b]Bijvoorbeeld : [/b][br]Meet de lengte van je voeten tot de navel (a)[br]Meet de lengte van je navel tot je hoofd (b)[br]Meet je totale lengte (a+b)[br]Bereken nu :[br][math]\frac{a}{b}[/math] en [math]\frac{a+b}{a}[/math][br][br][br]Maak een presentatie van 5 à 10 minuten samen met je medeleerling.

Information: De Gulden Snede : groepsopdracht