Relació entre angle i arc de la circumferència

Canvia els punts A i B i calcula les magnituds següents: a) L'arc de la circumferència en funció del radi i l'angle. b) L'angle en radians a partir del seu valor en graus. c) L'angle amb les longituds a i a'. d) El valor del radi de la circumferència amb els valors de l'arc s i l'angle. - Comprova que et dóna el mateix que a l'aplicació. Autors: Xavier Àlvarez, Daniel Campos i Carles Canyellas.