Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Mala škola GeoGebre - Dinamična funkcija

Kako napraviti dinamičnu funkciju? Izradimo dva klizača jedan s nazivom (a), a drugi (b) U traku za unos upišemo y = a*x + b ........ Ubacimo slike Desni klik --> Dodatno --> uvjet za prikaz U ovom slučaju slike ovise o nagibu (a) --> a>0 ili a<0 ili a=0 ....... Ubacimo dinamičan tekst (klik na tekst u algebarskom prozoru ili ubacimo to kao objekt)

Upute